מקורות

באומן , זיגמונט . ( 2007 ) מודרנילת נזילה . ירושלים : מאגנס . בוזגלו , מאיר . ( 2001 ) "אידיאלוגיות חינוכיות : נקודת המבט , "המזרחית בתוך : י' עירם . ש' שקולניקוב , י' כהן 90 שכטר ( עורכים , ( צמתים ; ערכים רחערך בחכרה הישראלית . ירושלים : משרד החינוך : . 521-480 בוזגלו , מאיר . ( 2002 ) "מזרחיות , מסורת , כור היתוך : עיון , "פילוסופי פוליטי .-בתוך ז' הרוי , ג' חזךרוקם וי' שילוח ( עורכים , ( ציל ; לצילנלת . ירושלים : משגב ירושלים : . 644-623 בוזגלו , מאיר . ( 2005 ) "המסורתי החדש וההלכה : , "פנומנולוגיה בתוך מ' אופרלי וא' חזן ( עורכים , ( התחדשות למסורה ; יצירה , הנהגה לתהליכי תרכלת כיהדלת צפון-אפריקה . ירושלים : מוסד ביאליק : . 204-187 בוזגלו , מאיר . ( 2008 ) שפה לנאמנים : מחשבות על המסורת . ירושלים : קרן מנדל וכתר . בר לב , מרדכי ופרי קדם . ( 1984 ) "עדתיות ודתיות של סטודנטים : האם השכלה אוניברסיטאית מביאה בהכרח לנטישת המסורת הדתית , " ? מגמלת כח : ( 3-2 ) . 279-265 ברזלי , שרית . ( 2004 ) לפרוץ מאה שערים : מסע אל עללמם של היוצאים לשאלה . תל אביב : ידיעות אחרונות , סדרת יהדות כאן וע...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למשפטים

כתר ספרים (2005) בע"מ