הערות

1 זיגמונט באומן . 2007 2 להצגה מפורטת של רעיון "המודרניות המרובות" ראו כתב העת Daedalus , 121 , . 1 ( 2000 ) ראו במיוחד את מאמרו של ש"נ אייזנשטדט ( Eisenstadt 2000 ) באותו גיליון . 3 גירץ 1990 4 באומן . 27 : 2007 והשוו גם לאופן שבו מפרש מתאר צ'רלס טיילור את ה"אותנטיות" האישית כמהות המודרניות . ( Taylor 1991 ) 5 ראו ידגר וליבמן . 2007 6 ראו Cohen & Susser 2007 7 וראו בוזגלו . 2008 Shils 1981 : 12 8 Eisenstadt 1973 : 119-120 ; Tompson 1996 : 91 ; Jacobs 2007 : 139 9 . 3 : I 999 TIT OJ TAT ? ; Eisenstadt 1972 : 18 10 . 1977 / p 11 Gadamer 1989 12 ; Gadamer , 1989 : 157 13 ראו גם . Bernstein 1985 : 124 או , כפי שסיכם עמדה זו זאב לוי : ( 70 : 2006 ) "לקבל מסורת , תהיה אשר תהיה , אומר לפרש , לשפוט ולבחור ערכים על פי אמות מידה עכשוויות | ... | אפשר להגדיר את האדם כבורא המסורת וכנברא על ידה בעת ובעונה אחת ; המסורת חקוקה בו , אבל הוא גם מחוקק לה דפוסים חדשים על ידי פירושה בהתאם לתמורות . "העתים . Gadamer 1977 : 9 14 כל תרגומי הציטוטים באנגלית הם שלי . 15 כפי שמסכם זאת ברנסטין : "מסורת חיה לא רק...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למשפטים

כתר ספרים (2005) בע"מ