נספח נתונים מרכזיים על הדמוגרפיה ועל שמירת המצוות של המסורתים

המחקרים המקיפים ביותר בנושא שמירת מצוות , אמונות וערכים יהודיים של יהודי ישראל התרכזו בניסיון למפות את מערכת האמונות והמנהגים שמזהים כל אחת מקטגוריות הזהות היהודית המקובלות בישראל . מחקרים אלו מספקים לנו כמה נתונים בסיסיים על הדמוגרפיה של המסורתים ועל שמירת המצוות המסורתית . בטרם ייסקרו הנתונים , כדאי לעמוד על כמה מהנחות היסוד של מחקרים אלו , ועל השלכותיהם , הבעייתיות משהו . המחקרים הניחו מראש את קיומן של חמש קטגוריות זהות יהודיות , שנעות על הציר הנולד מהדיכוטומיה דתי חילוני . בניסוח המעודכן של מערך המחקר , קטגוריות אלו הן : חרדים , דתיים , מסורתיים , לא דתיים , ואנטי דתיים . שתי הקטגוריות האחרונות באות להחליף את השם המקובל , "חילוני" וזאת על בסיס מסקנתם של החוקרים כי תוכנו ומשמעותו של שם זה מטעים ואינם מסייעים להבנת הזהות המתויגת כ"חילונית" ( הסוקרים הניחו שהמשיבים מקבלים את ההבחנה בין התוויות "מסורתי" ו"לא דתי" כשתי קטגוריות נפרדות . ( בהשראת הנחה זו , השאלון ששימש את החוקרים מחייב למעשה את המשיבים לבחור באחת מקטגוריות הזהות הללו ( רוצה לומר , השאלון אינו מציע את החלופה של "אף אחת מה...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למשפטים

כתר ספרים (2005) בע"מ