פרק שביעי רבנות, רפורמה הלכתית והתנועות הלא־אורתודוקסיות

סוגיית יחסם של המסורתים אל הרבנים ועמדתם ביחס לסמכות הרבנית בחייהם הפרטיים הצליחה לתפוס את תשומת לבם של דוברים וחוקרים שונים . אלו הדגישו לרוב את מה שהם תיארו כסמכות הייחודית שמעניקים המסורתים לרבנים . הם תיארו את קבלתה של הסמכות הרבנית על ידי המסורתים כמעין שריד של התרבות הקדם מודרנית , שמביא , לצד גורמים אחרים , ל"האטת" התקדמותה של החברה המסורתית אל המודרניות . הפרק הנוכחי יבקש לבחון לעומק כמה מרכיביו הראשיים של יחס המסורתים אל הרבנים . כפי שאבקש להראות , זהו יחס מורכב בהרבה מאותה תמונה שטחית , המציגה את המסורתי כמקבל את סמכות הרבנים במעין רפלקס מותנה . "קדם מודרני"ו חלקו הראשון של הפרק ידגים כיצד המסורתים מפגינים כבוד עקרוני כלפי הרבנים , תוך שהם שומרים על מידה בריאה של ריחוק מהם . המרואיינים אף לא היססו למתוח ביקורת על הרבנים , ולדרוש מהם את מה שנראה להם כהתנהגות הראויה לרב וכדרך הנכונה למלא את תפקידו - התנהגות שלמרבה הצער , הם הסבירו , אינה תמיד מאפיינת את הרבנים . חלקו הראשון של הפרק שלפנינו ירון , אם כן , במקומם המוגבל ובו בזמן משמעותי של הרבנים בחיי המסורתים . אעסוק כאן גם בפוע...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למשפטים

כתר ספרים (2005) בע"מ