פרק חמישי צמתי זהויות - מסורתיות, עדתיות ומגדר

הפרק שלפנינו יבקש לבחון את הקשר בין הזהות המסורתית לרכיבי זהויות אחרים , ואת ההשפעה הדדית שמתקיימת ביניהם . מתוך שלל הרכיבים , או המימדים , האפשריים של זהותו הפרטית והקולקטיבית של אדם מתבררים שניים כחשובים במיוחד בהקשרו של מחקרנו : ה"עדתי" . "מגדרי"וה בהם , וביחסי הגומלין שמתקיים בינם לבין המסורתיות יידון פרק זה . אפתח בבחינת הקשר בין מסורתיות לעדתיות . חלקו השני של הפרק יעסוק ביחס שבין מגדר וזהות נשית לבין המסורתיות . מסורתיות ועדתיות הנתונים הדמוגרפיים ברורים : המסורתיות נושאת חותם ניכר של זהות עדתית . הסקרים השונים שבים ומראים שמרבית המסורתים הם מזרחים , ומרבית המזרחים הם מסורתים . האשכנזים הם מיעוט בקרב קהל המזדהים כמסורתים ; הם מאכלסים לרוב את קוטביו של ציר הזהויות היהודיות בישראל ( שבונים סקרים אלו , ( ומקומם נפקד ממרכזו של ציר זה . אם נרצה לאמץ לרגע לשון מתחום הסטטיסטיקה , הרי אפשר לדבר על קשר "מובהק" בין מוצא למסורתיות . כמעט מאליו ברור שהקשר בין מוצא למסורתיות הוא חשוב , וראוי לבירור . ברוח זו , יעסוק דיוני להלן בטיבו של הקשר בין מוצא למסורתיות לשיטתם של המרואיינים עצמם . אקדי...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למשפטים

כתר ספרים (2005) בע"מ