פרק רביעי לחצים צולבים: הדרישה לעקביות, הבדידות המסורתית ומערכת החינוך

אחת החוויות המכוננות של הזהות המסורתית היא ההתמודדות הנמשכת עם מערכת הלחצים הצולבים המופעלת על המסורתים , בדרישה שיזדהו עם אחד משני הקטבים הדומיננטיים של זהות יהודית בישראל . סוגיית הלחצים הללו הייתה מהבולטות ביותר בריאיונות , והתבררה כמהותית להבנת המסורתיות . כל המרואיינים סיפרו בהרחבה על הלחצים המופעלים עליהם מצדה של הסביבה הלא מסורתית . גם מי שפטרו לחצים אלו כ"לא משמעותיים" מבחינתם , הכירו את חוויית הלחץ היכרות קרובה ועמוקה . המרואיינים דיווחו על התמודדות קבועה ונמשכת עם השאלות , התהיות והתגובות המאתגרות את הבחירה המסורתית , שמציבים בפניהם מי שאינם נמנים עם הקטגוריה הזו . חוסר ההבנה - וחוסר ההסכמה לקבל את המסורתיות כחלופה לגיטימית של זהות יהודית , שממנה הם נובעים , כנראה - מצטברים לכדי חוויה קבועה ונמשכת של מערכת לחצים , הדורשת מן המסורתי שיפסיק לתפוס את "עמדת הביניים" השעטנזית שלו , ויבחר באחת משתי האפשרויות הברורות לכאורה , חילוניות או דתיות . חלקו הראשון של הפרק יוקדש , לפיכך , לבחינתם של לחצים אלו . חלקו השני של הפרק יעסוק במה שאפשר לתאר כ"מקרה בוחן" של מערכת לחצים זו , שהרי הוא...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למשפטים

כתר ספרים (2005) בע"מ