פרק ראשון בחירה וזהות

רכיב הבחירה מהווה את אחד הנדבכים החשובים בהיותה של המסורתיות זהות מודרנית . המסורתים , כפי שכבר טענתי , אינם נכפים אל תוך זהות זו . הם בוחרים בה , תוך שהם מכירים מקרוב את הזהויות וההזדהויות היהודיות האחרות , הדומיננטיות בהקשר הישראלי - קרי החילוניות והדתיות - ודוחים אותן . הם אף מתמודדים תדיר , לעתים באופן קבוע ונמשך , עם לחצים צולבים , המציבים בפניהם את הדרישה לוותר על "זהות הביניים" המסורתית , ולבחור באחת מאותן שתי אופציות דומיננטיות . ככזו , ייחודיותה של הזהות המסורתית אינה יכולה להיות "משתמעת" וסמויה , כי אם גלויה ונוכחת , ומחייבת מידה גבוהה של בחינה עצמית . סוגיית הבחירה עלתה ברובם המוחלט של הריאיונות . כפי שידגימו הפרקים השונים בספר , מרכזיותה של הבחירה עולה בהקשרים אינספור . היא מכתיבה את יחסם והתייחסותם של המסורתים לשורה של עניינים , החל באורח חייהם הפרטי וכלה ביחסיהם החברתיים , עמדותיהם הפוליטיות והעדפותיהם התרבותיות . ככלל , המסורתים רואים את עצמם כמי שבוחרים באופן מודע , חופשי בעיקרון ( גם אם לא באופן מוחלט , כפי שידגים הדיון שלהלן , ( בזהות זו . הנימוקים לבחירה זו , שנדונים...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למשפטים

כתר ספרים (2005) בע"מ