מבוא

בפרק זה אבקש לברר ולהנהיר כמה מהמושגים והרעיונות המרכזיים , העומדים בבסיס חקירתן של המסורתיות והזהות המסורתית . כמו כן , אבקש למפות את האופן שבו נידונה המסורתיות היהודית ישראלית בשדה המחקר . בהמשך הפרק אציג את שיטת המחקר שאימצתי , ושעל בסיסה נכתב ספר זה . אסיים בהצגת הנושאים שיידונו בפרקי הספר השונים . מסורת , מסורתיות ושמרנות אורתודוקסית - לקראת הבהרה והנהרה מושגית במובנו הפשוט ביותר , השם "מסורתיות" בא לתאר ולזהות יחס מסוים , חיובי ומחייב , אל המסורת ; או , ליתר דיוק , את הדימוי העצמי של הפרט או הקהילה באשר ליחסם אל המסורת . אפשר אף לחדד ולומר שהשם " מסורתיות" בא לציין נאמנות ( או , כאמור , דימוי עצמי של נאמנות ) אל המסורת . אבל , כפי שיידון הדבר מיד , פירוש שכזה רחוק מלהבהיר את הסוגיה שלפנינו . שהרי , לכתחילה , המשמעות של רעיון ה"מסורת" לוט בערפל ; ה"נאמנות , "למסורת כרכיב מרכזי של הזהות המסורתית , דורשת , לפיכך , קודם לכול , הבהרה של עצם הרעיון של . "מסורת" יתרה מכך , למרבה הבלבול , השם "מסורתיות" משמש את הספרות המחקרית הבינלאומית לציונן של לפחות שתי גישות ראשיות אל המסורת , שני או...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למשפטים

כתר ספרים (2005) בע"מ