הערות

פתח דבר על ההבדל בין "הסדר המיתי" ובין אוסף שרירותי של מיתוסים ראו : דוד אוחנה ורוברט ס' ויסטריך , "נוכחות המיתוסים ביהדות , בציונות , "ובישראליות מיתוס וזיכרון : גלגוליה של התודעה הישראלית , תל אביב , 1996 עמ' 40-11 ( להלן : אוחנה רויסטריך , מיתוס וזיכרון . ( Max Black , The Labyrinthof Language ( Britanica perspective ) , New York 1969 Stephen Pepper , Concept and Quality : A World Hypothesis , La Salle 1 967 מבוא דוד אוחנה , התשוקה הפרומתאית - השורשים האינטלקטואלים של המאה העשרים מרוסו עד פוקו , ירושלים 2000 ( להלן : אוחנה , התשוקה הפרומתאית . ( שמואל נח אייזנשטרט ומשה ליסק ( עורכים , ( הציונות והחזרה להיסטוריה : הערכה מחרש , ירושלים 1999 ( להלן : אייזנשטרט וליסק , הציונות והחזרה להיסטוריה . ( אייל חוברס , "המהפכה הציונית והזמן " , בתוך : מיכאל אורן , דוד חזוני ויורם חזוני ( עורכים , ( מאמרים חדשים על הציונות , ירושלים , 2006 עמ' ; 145-109 ראו במיוחד : Robert Paine , "Jewish Ontologies of Time and Political Legitimation in Israel , " in : Henry J . Rutz ( ed . ) , The Politicsof Tim...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למשפטים

כתר ספרים (2008)בע"מ