פרק שביעי האופציה הים־תיכונית

א . האידאה הים תיכונית עוגנת בישראל ב . מזרח , מערב ומה שביניהם ג . עם הפנים לים ד . "היכן אוכל להרגיש כי בביתי אני " ? ה . יהדות , פמיניזם , תרבות ו . כהנוב , קאמי והאופציה הים תיכונית בישראל ז . ספרות של מוטאציה חברתית ח . גשרים על הים התיכון ט . הטקסט הוא המולדת ? י . מסאות של דיאלוג האידאה הים תיכונית עוגנת בישראל " צלבנות" ו"ים תיכוניות" הן שתי מטפורות גאו פוליטיות המבהירות את כוונת הדוברים שעה שהם באים לברר את זהותה של ישראל ואת שייכותה לאזור . "צלבנות" מצביעה על זרותה של החברה הישראלית המערבית המושתלת בלב המזרח : הן יריביה של ישראל הן יסודות מסוימים בה משתמשים במטפורה זו , המציינת עימות קבוע בין מזרח למערב . "ים תיכוניות" לעומת זאת מצביעה על מפגש בין תרבויות , על דיאלוג ועל הפריה הדדית בין מזרח למערב . האנשה לאופציה הים תיכונית נמצא בדמותה של המסאית והסופרת ז'קלין כהנוב , ( 1979-1917 ) שעוד בשנות החמישים הטרימה רבים מהרעיונות השגורים עתה בשיח הישראלי . האופציה הים תיכונית נעדרה כמעט לחלוטין מהשיח המתרקם על הישראליות . בהיסטוריוגרפיות הספרותיות העבריות למשל , שהן כמובן מעשה של ק...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למשפטים

כתר ספרים (2008)בע"מ