פרק שישי החרדה הצלבנית

א . הצלב , הסהר והמגן דוד ב . ממסע הצלב עד צלב הקרס ג . צלבניזם : המערב במזרח ד . אירופה שמעבר לים ה . צלבנים בין ימין לשמאל ו . יערות דולקים ז . מרחיקי העדות הצלב , הסהר והמגן דוד החרדה הצלבנית המקננת בלבם של ישראלים רבים , אף שאיננה תודעה המודעת לעצמה , מבטאת טראומה נחבאת או מרומזת שמא הפרויקט הציוני והמקום הישראלי עלולים להסתיים בחידלון . להבדיל ממיתוסים שליליים ומאיימים אחרים , המיתוס הצלבני איננו מצוין בימי זיכרון או באתרי עלייה לרגל , הוא נעדר תודעה של זיכרון היסטורי ממשי , ואין הוא נוכח בשיח הציבורי הרחב במידה אינטנסיבית מספיקה ( מלבד בקרב חוגים אינטלקטואליים וספרותיים ) כדי שיהיה למיתוס פופולרי ונפוץ . אין בכך כדי להמעיט מהאימה הצלבנית הרוחשת מתחת לפני המקום הישראלי . היא נוכחת בתודעה ההיסטורית , שהרי ארעיותם של 'בית ראשון' ו'בית שני' היא עובדה היסטורית ; והיא קיימת בתודעה הפוליטית בקרב ישראלים רבים המזהים בפצצת הגרעין של איראן איום קיומי על . "הצלבנים הציונים" במובנים רבים החרדה הצלבנית אף מאפילה על האימה של השואה , שהרי המקום הישראלי , המאותגר כזמני וכמאוים , כונן כתשובה נגדי...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למשפטים

כתר ספרים (2008)בע"מ