פרק חמישי ההתרסה הכנענית

א . והשיח הכנעני אז בארץ ב . יונתן רטוש : נביא כנעני בעירו ג . ארנסט סימון : האם כבר כנענים אנחנו ? ד . גרשם שלום : לא כנעניות , לא משיחיות ה . ברוך קורצווייל וביקורת " המשיחיות הארצית" ו . ישעיהו ליבוביץ : המבדיל בן קודש לחול ז . דחיקת הקץ וקידוש הארץ והשיח הכנעני אז בארץ מהעץ שצמח בארץ כנען השתרגו ענפים אידאולוגיים ופרשניים רבים . דומה כי כל מגוון האפשרויות על האופציה הכנענית כבר צוין בשיח הזהות הישראלי . כנעניות ילידית ממשית או נרכשת , מטפורית ; כנעניות ציונית , פוסט ציונית , דתית או פלסטינית ; כנעניות בגוון פשיסטי , צבאית אימפריאליסטית , או כנעניות בגוון אזרחי , אוניברסלי ; כנעניות ימנית או שמאלית ; כנעניות אוטופית וכנעניות מקראית ; כנעניות עם זיקות גומלין ללח "י וכנעניות הקרובה ברוחה לבךגוריון ; לאומיות מרחבית או אפנה דורית ; איראה ששורשיה האינטלקטואליים באירופה או כזו שעקבות רגליה בחולות ובחופי כנען ; רעיון המתבסס על המקום או כזה הנשען על הזמן ; ואם הזמן - העבר , ההווה או העתיד ; "הזמן הארוך" או "הזמן ; "הקצר המרחב השמי , ארץ ישראל השלמה או גבולות הקו הירוק ; תופעה הנעוצה בהיסטו...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למשפטים

כתר ספרים (2008)בע"מ