פרק שני האוטופיה הנמרודית

א . לנוכח פסל "נמרוד" ב . גנאלוגיה של נמרוד ג . , "נמרוד" דנציגר והכנענים . הזמן העברי . חילוני או רליגיוזי ? . תחיית המיתוס . "נמרוד" הפוסט ציוני ; " נמרוד" היהודי ח . "נמרוד - נוער מורד בממסד הקיים" ט . מ "נמרוד" לקלעת נמרוד לנוכח פסל "נמרוד" הרעיון הניטשאני של "אדם עליון" היוצר את עצמו השתלב באוטופיה הנמרודית של "העברים החדשים" בסוף שנות השלושים בארץ ישראל . " , "נמרוד סמל ילידי לכינון עצמי , נתפס ביישוב העברי כאתגר מתריס נגד יהדות הגולה שאיננה יכולה לשמש בסיס להבניית קהילה לאומית במרחב החדש . הנמרודים החדשים , המורדים במסורת אבות , ביטאו אנרגיות של נעורים , ביטחון עצמי ועצמה פרימיטיבית . הם ביקשו לנטוע בדור הילידי רוח לוחמנית במקום שקדנות אינטלקטואלית , חוויה במקום תבונה , אסתטיקה במקום אתיקה , מיתוס במקום הכרה היסטורית . "נמרודיזם" פירושו היה אותנטיות עברית והבניה עצמית .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למשפטים

כתר ספרים (2008)בע"מ