פרק ראשון הפרומתאיות העברית

א . ניטשיאנים עברים ב . אקזיסטנציאליזם עברי ג . אקזיסטנציאליזם לאומי ד . העם הישראלי ניטשיאנים עברים הפרומתאים הציונים מרדו - בתודעתם העצמית - בגורל הלאומי ודמיינו את עצמם כעברים חדשים המעצבים את הווייתם במרחב שבחרו להם : הם אינם נכנעים לדטרמיניזם ההיסטורי , לכוחות הסטיכיה מצוות כלכלנים מלומדה או לתודעת הזולת האנטישמית . התשוקה לשוב לציון , משמע הציונות , הייתה בעיני מכונניה רצון לשוב להיסטוריה , לגאוגרפיה ולסוציולוגיה : שיבה להיסטוריה - מרד ב "זמן היהודי" של הגולה , שהם ראו בו אופן פסיבי של קיום , ומסקנת המרד היא נטילה מחדש של האחריות לעיצוב המציאות ההיסטורית , שיבה לגאוגרפיה - מרד במקום הזר של הגולה וחזרה למרחב הים תיכוני הישךחדש ; שיבה לסוציולוגיה - שינוי במבנה החברתי הכלכלי הישן . המשמעות הפרומתאית של תולדות ישראל הייתה במודעות החדשה של היהודים וברצונם לעצב בעצמם אה ההיסטוריה שלהם . הפרויקט הציוני נולד מהנאורות היהודית , שהייתה במאות השמונה עשרה והתשע עשרה האידאולוגיה המודרנית הראשונה בהיסטוריה של היהודים . הציונות כתנועה לאומית מודרנית התיימרה לעצב בני אדם ריבונים שאינם נתונים למר...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למשפטים

כתר ספרים (2008)בע"מ