ביבליוגרפיה

ארכיונים גנזך המדינה , ירושלים תיקי משטרת ישראל , המטה הארצי , . 1956-1948 תיקי משרד ראש הממשלה , . 1956-1948 תיקי שירות הביטחון הירדני , . 1967-1949 ארכיון צה"ל , מחנה תל השומר - 846 / 1959 , 776 / 1958 , 626 / 1957 , 636 / 1956 , 540 / 1955 תיקי לשכת הרמטכ"ל . - 286 / 1957 תיקי מודיעין , יחידה . 88 - 12 / 1956 תיקי לשכת ראש אג"ם . - 629 / 1957 תיקי אג"ם מבצעים / cri הארכיון הלאומי של ארצות הברית , וושינגטון - Record Group 59 תיקי מחלקת המדינה . : 684 A . 85 תכתובות בין שגרירויות ארצות הברית במצרים , בדמשק ובירדן ( כולל הקונסוליה בירושלים ) למחלקת המדינה , . 1954-1951 : 684 A . 86 , 674 . 84 A , 674 . 83 , 674 . 00 תכתובות בין שגרירויות ארצות הברית במצרים , בדמשק ובירדן ( כולל הקונסוליה בירושלים ) למחלקת המדינה , . 1956-1955 : 785 . 00 סקירות שנשלחו משגרירות ארצות הברית בירדן למחלקת המדינה , . 1956-1955  אל הספר
כרמל