2. דרכי ההתמודדות של המשטרים עם ההסתננות

ההתמודדות של מדינות ערב עם ההסתננות לבשה צורות רבות במהלך התקופה הנדונה , שבה ניתן לעשות הבחנה בין ירדן לבין מצרים . כדי להתמודד עם בעיית ההסתננות נוצרו כמה ערוצי הידברות בין נציגים ירדנים ומצרים לבין נציגים ישראלים . המנגנונים שנוצרו הם a ועדות שביתת הנשק ישראל ירדן וישראל מצרים - ועדות אלו הורכבו ממספר שווה של נציגים משני הצדדים שבראשם עמד איש או"ם . בשל r כך , למשל , בעקבות תקריות גבול חוזרות ונשנות בין ישראל לירדן , שגם קובצו בחוברת מיוחדת בירי המשטר הירדני כבר בסוף 1952 וניתנו לשגרירות ארצות הברית , כתב ג'ון פוסטר דאלס , מזכיר המדינה האמריקני , לשגריר ארצות הברית בירדן ב 12 בפברואר : 1953 " ממשלת ארצות הברית רואה בהתקפות הישראליות סכנה חמורה לביטחון וליציבות באזור . אם היא לא תיטוש פעילות זו , ארצות הברית חייבת לשמור לעצמה את הזכות לנקוט אמצעים מתאימים במסגרת ההצהרה המשולשת , ואולי גם על בסיס ההליכים של . "ם"האו לחץ פוליטי זה הובא גם לידיעת שגרירות ישראל . המכתב מופיע ב Foreign Relations of . theUnited Stales , vol IX , 1952-1954 ( Washington , 1986 ) , p . 1132 החוברת הירדנית ,...  אל הספר
כרמל