סיכום פרק ד

הגישה הבסיסית של ארבעת הזרמים שאותה ניסיתי לסקור בקצרה ביחס להשקפת עולמם בקשר לפעולות הגמול , הייתה כי פעולות הגמול הישראליות הן סימפטום לחולי שקיים בעולם הערבי . חולי זה הוביל לאסון פלסטין ב , 1948 ומאז הוא ממשיך להשפיע על העולם הערבי שסביב ישראל . אם העולם הערבי לא יתעורר ויטפל במחלה , קרי יחזור לשורשים האסלאמיים או יאמץ את הסוציאליזם מבית הבעת' או הקומוניסטים , יתנתק מהאימפריאליזם וידגיש את האופי הערבי הלאומי , כי אז אסון נוסף בדרך , והוא עלול להוביל לאובדן כל 1 פלסטין ( כיבוש הרצועה והגדה המערבית בידי ישראל . ( פעולות הגמול הישראליות שימשו תימוכין לעמדות אלו . הפעולות זכו לפירוש המסביר מהי מטרת ישראל בפעולה בהתאם לאידיאולוגיה של המפלגה , לכן הגדירה המפלגה מהם הצעדים שאותם יש לבצע בחברה כדי להתמודד טוב יותר עם התוקפנות 2 הישראלית לראייתם . ההפגנות הסוערות שפרצו אחרי פעולות הגמול היו מכוונות להוביל לשינוי מדיניות לא רק ביחס למצבם הפיזי ולתנאי החיים של הפליטים , אלא גם לשינוי 3 מדיניות כולל של המשטר הערבי הירדני או המצרי . שלוש מפלגות התבלטו בדיווחים הזרים על הפגנות המחאה נגד המשטר ....  אל הספר
כרמל