ג. הזרם השלישי: המופתי ושרידי הוועד הערבי העליון

המופתי אלחאג' אמין אלחסיני הביע את עמדותיו לאחר כל התקפה נגד כפרים ירדניים או פעולות התקפיות ישראליות ברצועה . עמדותיו הבסיסיות ביחס לסכסוך כללו כמה נקודות יסוד שעמדו בבסיס ראייתו את בעיית פלסטין ואת הסיבות לכישלון . הסיבות שאותן מנה המופתי היוו הצדקה למדיניותו וכללו ביקורת קשה על עבדאללה מלך ירדן ועל מפקד הלגיון גלאב פאשא . הנקודות החשובות , הקשורות בתפיסתו את פעולות הגמול שאותן הדגיש במצעו האידיאולוגי אחר , 1948 הן הפעולות שאותן צריך לנקוט כדי להגשים את שחרור פלסטין . הפעולות שיש לבצע כללו 11 סעיפים , ומהם ניתן לפרש את המלצותיו של המופתי לאוכלוסייה שעדיין סרה למרותו ושעדיין ראתה בו את מנהיגה < . 1 גיוס רוחני נרחב למען החייאת התקווה וסילוק הייאוש מן הלבבות בקרב החברה הפלסטינית . . 2 נטישת קלות הראש , ההתרשלות וההזנחה , והיחלצות ברצינות המרבית לטיפול בבקשותינו . מוכנות להקרבה , גם של החיים , למען המטרה הנעלה . . 3 על האומה הערבית כולה לעשות למען הזכרת פלסטין ובעייתה ולמען לימוד ההיסטוריה שלה ומפת פלסטין ההיסטורית על כפריה החרבים . . 4 גיוס הפלסטינים לצבא והכשרתם מבחינה צבאית ופיזית . ....  אל הספר
כרמל