ב. הזרם השני: המפלגות הלאומיות והקומוניסטים

מפלגות השמאל שרווחו בגדה המערבית וברצועת עזה , היו למעשה שלוחות של המפלגות הגדולות יותר במצרים או בירדן . מצע המפלגה הקומוניסטית הירדנית היה זהה למצעם של ארגוני החזית הקומוניסטיים בגדה . למרות זאת ניתן לראות בהחלט הדגשה של המרכיב הפלסטיני המקומי . שתי מפלגות השמאל הבולטות גם ברצועה וגם בגדה היו הבעת' והתנועה הקומוניסטית . עם זאת הוספתי 25 זו הייתה גישתו של גלאב מפקד הלגיון , כפי שסיפר בזיכרונותיו . John Bagot Glubb , A Soldier with the Arabs , pp . 369-370 26 לטענת גלאב , אכן קיבלו הכפריים בכפרי הספר ובגדה את התיאוריה הזאת ושיתפו פעולה עם הלגיון הירדני , בעוד שעיקר ההסתה התנהלה בערים בידי זרמי האופוזיציה . . קק ibid , . 370-371 27 חוסין אבו אלנמל , קטאע ע'זה , עמ' . 77-72 , 62-61 בסקירה זו שתי תנועות שלדעתי מייצגות חשיבה פלסטינית עצמאית , והן אלקומיון אלערב מיסודם של גורג' חבש וודיע חדאד והתאחדות הסטודנטים הפלסטינים בקהיר בראשות יאסר ערפאת . שתי תנועות אלו ביצעו את צעדיהן הראשונים בתקופת המחקר , וניתוח קצר שלהן בתקופה זו מצביע על ההשפעה שהייתה לפעולות הגמול על תפיסת עולמן ועל גיבוש האי...  אל הספר
כרמל