א. הזרם הראשון: תומכי המשטר

קשה לאמוד את מידת התמיכה במשטרים הערביים בתקופה זו , אולם ניתן לקבוע כי זרמים אלו , זרם התומך במשטר המצרי וזרם התומך במשטר הירדני , היו קיימים , גם אם קשה לאמוד אותם במדויק ללא סקרי דעת קהל מהימנים מתקופה זו . המשטר המצרי סבל עד 1955 מחוסר תמיכה בקרב האוכלוסייה הפלסטינית , ודומה כי תמיכה זו לא הייתה בראש סדרי העדיפויות של השלטון המצרי עד . 1 955 הדברים בולטים בעת ביקורו של הסופר ח'ליל טוטאח המצטט נכבדים ותושבים מקומיים . אלו מביעים תרעומת על השלטון המצרי בשל חוסר ההבנה למצוקותיהם ובשל אי מתן אפשרות להסתננות . אל אלו נוספו הגבלות שונות בחיי היומיום על האוכלוסייה , כמו הגבלות תנועה , הגבלת מספר הסטודנטים באוניברסיטאות במצרים , הגבלות על תנועה בתחבורה בין קהיר לעזה וכן הלאה " . רק שינוי המדיניות במצרים , שחל בהדרגה מ , 1954 16 חוסין אבו אלנמל , קטאע ע'זה , עמ' . 67-66 17 בסקירה של פלסקוב את המפלגות הוא מציין את מידת התמיכה שהייתה למפלגות השונות בגדה המערבית . מסקירתו משתמע כי ברוב המקרים לא הצליחו המפלגות השונות ( חוץ מהאחים המוסלמים ) לגרום להצטרפות של תושבי מחנות הפליטים ושל הכפריים לש...  אל הספר
כרמל