2. הלכי הרוח הפוליטיים בגדה וברצועה ביחס לפעולות הגמול

ניתן לחלק את המערכת הפוליטית בגדה המערבית וברצועה לארבעה זרמים עיקריים : הזרם הראשון - שכבת ההנהגה הוותיקה בגדה המערבית שהחליטה ברוב המקרים לשתף פעולה עם השלטון הירדני והשלימה עם סיפוח הגדה המערבית לירדן . הסיבות להסכמה זו רבות , החל בלחץ של המשטר ההאשמי והמלך עבדאללה בראשם , וכלה בניתוח מציאותי של יחסי הכוחות בשל מצב הפלסטינים לאחר המלחמה ובשל ההזדמנות לשיקום חלקי ולשימור השפעתם , 8 נאצר אלדין אלנשאשיכי , תדיכראת עודה , עמ' 155 ו . 237 אלג'האד , מ 17 באוקטובר - 1953 ראיון עם גלאב מפקד הלגיון בעניין פעולת קביה . פלסטין , מ 15 באוקטובר , 1953 מצטט את דברי המופתי האג' אמין אלחסיני . עלי מחמד ואלחמד'אני אבראהים , אסראאיל קאעדה עדואניה , עמ' 297 , 30-20 ואילך . אבו אלנאצר עמר , נהאית אסראאיל , עמ' . 194-193 ראו גם הצהרותיו של אחמד שוקירי באו"ם המציגות את העמדה הפלסטינית בין היתר ביחס לפעולות הגמול , המובאות אצל יהושפט הרכבי , תכנית הפעולה הערבית נגר ישראל , חלק , 'א עמ' . 95 10 אבו אלנאצר עמר , נהאית אסראאיל , עמ' . 194 עלי מחמד ואלחמד'אני אבראהים , אסראאיל קאעדה עדואניה , עמ' . 300-298...  אל הספר
כרמל