1. מטרות פעולות הגמול בתפיסת האוכלוסייה

האוכלוסייה הפלסטינית בגדה המערבית וברצועת עזה נטתה לייחס לפעולות הגמול מטרות מרחיקות לכת , מעבר למטרה הישראלית המוצהרת של תגובת נגד להסתננות ערבית לשטח ישראלי . ניתן להגיד בראייה לאחור כי פעולות הגמול סייעו לעיצוב תפיסתם הפוליטית של המפלגות השונות בגדה המערבית וברצועה . הפרק הבא ימחיש את הפרשנות הפוליטית השונה שנתנו הזרמים הפוליטיים בחברה לפעולות הגמול . חלק מהתושבים ראו בכך הוכחה לכוונות ההתפשטות של הציונים וניסיון מתמשך להפחיד את האוכלוסייה ולגרשה באמצעות זריעת פחד וטרור . אחרים הציגו את פעולות הגמול כחלק מהמאבק הגלובלי באימפריאליזם הבריטי אמריקני מערבי - ישראל היא תוצר של מדיניות מערבית , היא גורמת לחץ ומשמשת אמצעי משחק במטרה להשפיע על מדיניותן של מדינות ערב . חלק פירשו את הפעולות כנובעות ממאבק דתי . המוטיב החוזר בטענות שנשמעו הוא כי פעולות הגמול הן פעולות הנעשות ללא הצדקה נראית לעין ונובעות ממניעים עמוקים יותר . אין כל קשר בין המטרה המוצהרת לפעולות , קרי ההסתננות , לבין המטרה האמיתית העומדת מאחוריהן ' . 2 בספרם של עלי וחמדאני רשומים בחצי מהספר פעולות התוקפנות של ישראל לפי סוגים וקט...  אל הספר
כרמל