פרק ד ניתוח הזרמים הפוליטיים בקרב האוכלוסייה ביחס לפעולות הגמול