סיכום פרק ג

דרישות האוכלוסייה כפי שבאו לידי ביטוי בהפגנות הפליטים בגדה המערבית וברצועת עזה איחדו פעמים רבות את כל הזרמים הפוליטיים , גם אם מבחינה אידיאולוגית היה מרחק רב ביניהם . ניתן היה לראות זאת משיתוף הפעולה של הקומוניסטים והאחים המוסלמים ברצועה אחרי פעולת עזה ' , ומתגובות כל הזרמים הפוליטיים בגדה אחרי פעולות קביה ונחאלין והמשבר סביב ברית 2 בגדד . שיתוף פעולה זה התמקד בהשגת הדברים שיש לגביהם קונצנזוס י שיפור תנאי החיים וההטבות שנתנה ססו"ת , סילוק הקצינים הבריטים , הקלה בתנאי המעבר והאשרות ברצועה ועוד . תופעה מעניינת נוספת הייתה הקמתן של החטיבות הפלסטיניות ברצועה והעברת האחריות ברצועה לידיהן בפיקוח מצרי . תהליך דומה התרחש , כפי שהראיתי , גם בירדן באמצעות שדרוג המשמר הלאומי וחלוקתו לגדודי חי"ר ולגדודי משמר הגבול , וכהמשך העברת האחריות על הגנת הגדה לידי המשמר הלאומי בפיקוח ירדני . הפרק הוכיח גם כי רגישות המשטרים ביחס לדעת הקהל בתחומם , בייחוד המשטר הירדני , הובילה בסופו של דבר לשינוי מדיניות המשטר ביחס לישראל וקירבה את הסיכוי להתלקחות מזוינת נוספת , שאכן פרצה בסופו של דבר באוקטובר . 1956 כיצד נרא...  אל הספר
כרמל