3. השפעת הפעולות על דרישות האוכלוסייה מהשלטון הערבי

פעולות הגמול הישראליות גרמו לאוכלוסייה הפלסטינית להעלות ולהציג בעיות שהטרידו אותה ביחס למדיניות השלטון וביחס למצבם המתמשך של התושבים תחת השלטון הירדני או המצרי . הפעולות גם הקשו על השלטון לנקוט מדיניות יעילה נגד ההסתננות , בשל החשש מעימותים עם האוכלוסייה . אחרי כל פעולת גמול משמעותית פרצה הפגנת מחאה שכוונה לא רק נגד האו"ם , הבריטים 164 אלדפאע , מ 4 בספטמבר . 1955 165 לדעת פלסקוב חלק גדול מהפגנות המחאה יועדו בראש ובראשונה נגד סוכנות הסיוע של האו"ם כדי לשפר את תנאי המגורים והמחיה במחנות . Avi Plascov , The Palestinian . Refugees , pp . 152-154 166 הבריטים נתפסו גם בירדן וגם במצרים כגורם מערבי שלילי האשם בתבוסת פלסטין ועדיין פועל ועוזר ומשרת את האינטרסים של ישראל . בירדן נבע הדבר גם מהקצונה הבריטית שפיקדה על הלגיון , ובמצרים בשל היחסים המורכבים סביב תעלת סואץ ובשל המאבק או ישראל , אלא בראש ובראשונה נגד השלטון הערבי , המצרי או הירדני , שנתפס כאשם בכך שהישראלים ביצעו את הפעולה , ובכך שלא סיפק את ההגנה המתאימה לאוכלוסייה . טוטאח , הסופר הפלסטיני אמריקני שביקר בספטמבר 1952 באזור , ציין את תח...  אל הספר
כרמל