2. ניתוח תגובות האוכלוסייה לפעולות הגמול ברצועה

ישנו דמיון ניכר בתגובות בין שני חלקי האוכלוסייה הערבית ברצועה המצרית לבין הגדה המערבית . העיתונות המצרית מאותה התקופה משקפת את דרישות האוכלוסייה ואת ההיענות ההדרגתית של השלטון לבקשות שהופנו אליו בעקבות פעולות הגמול . מהן הדרישות שהפנתה האוכלוסייה ? ביסודו של דבר היו אלו דרישות דומות לאלו של תושבי הגדה ומתמקדות בשלושת המישורים שהזכרתי בניתוח לגבי דרישות האוכלוסייה בגדה . דרישות במישור הביטחון לתושבים , כמו חלוקת נשק , הקמת יחידות משמר מקרב תושבי הרצועה ופריסה אחרת של הצבא המצרי . דרישות במישור השני של התנגדות ליישום תוכניות פוליטיות , כמו סיפוח הרצועה למצרים , העברת הרצועה לבריטים או יישוב הפליטים מחדש בצפון סיני . דרישות במישור השלישי של שיפור תנאי החיים , כמו מתן היתרי עבודה רבים יותר , תנועה חופשית יותר בין מצרים לרצועה והקלת הלחץ המצרי על פעולות המסתננים . הפעולות הישראליות הראשונות לא השפיעו השפעה של ממש על האוכלוסייה . הפעולות היו קטנות היקף וכללו חדירה של כוחות קטנים שביצעו פעולות מוגבלות . הפעולות הראשונות עד פעולת אלבריג' כמעט שלא באו לידי ביטוי בתקשורת המצרית . בשנים 1951-1950...  אל הספר
כרמל