פרק ג השפעות פעולות הגמול על האוכלוסייה הערבית בגדה וברצועה

השוני בין התקופות מתבטא בדרישות האוכלוסייה מהשלטון הערבי בעקבות פעולות הגמול ' . בתקופה הראשונה מתמקדות הדרישות בהתנגדות לכל כוונה של המשטר ללכת לקראת הסדר כזה או אחר עם ישראל או להיענות לתוכנית כזו או אחרת בדבר יישוב פליטים . הייתה דרישה לחימוש האוכלוסייה ולהקמת מסגרות לוחמות שיגנו על האוכלוסייה ושייתנו מחסה וגיבוי למסתננים ( ירדן , ( או שיהוו גם כוח מאורגן לטובת הסתננות חבלנית ( מצרים . ( התושבים קיוו כי יצליחו להשיג את מטרותיהם , וכי יצליחו לשפר את איכות חייהם בעקבות לחץ פוליטי וחברתי על המשטר הערבי . הם אף קיוו לדחוף את המשטרים הערביים חזרה למעגל הלחימה נגד האויב באמצעות מתח תמידי בגבולות . כך תישאר הבעיה הפלסטינית בוערת ועל סדר היום . פעולות הגמול היו ציון דרך חשוב בהתפתחות יחסי האוכלוסייה כלפי המשטר . הפרק יציג מה היו הדרישות של האוכלוסייה בעקבות הפעולות , מה הטריד את התושבים בגדה וברצועה אחרי פעולות הגמול , וכיצד נענו דרישותיהם . מעקב אחר התפתחותן של דרישות האוכלוסייה בעקבות פעולות הגמול חושף יחסי גומלין מורכבים בין האוכלוסייה למשטר עד סוף התקופה הנסקרת . השפעת פעולות הגמול בגדה...  אל הספר
כרמל