ג. ההסתננות מהגדה המערבית ממרס 1955 עד אוקטובר 1956 (מהדחת גלאב עד מבצע קדש)

ב 1 במרס 1956 הודח גלאב מתפקידו כמפקד הלגיון עם שאר הקצינים הבריטים , ובמקומו מונה עלי אבו אלנואר . עמדותיו של מפקד הלגיון החדש היו שונות משל קודמו , והדבר הוביל לשיתוף פעולה בין מצרים לירדן ביחס להסתננות מירדן לישראל . ירדן המשיכה להצהיר להלכה על המשך מחויבותה להסדרי שביתת הנשק , אולם בפועל חלק גדול מההנחיות נגד המסתננים לא נאכף . עמדות של המשמר הלאומי חיפו על קבוצות המסתננים שברחו לירדן 95 מוריס מסביר זאת בשל אמצעי המיגון שאותס החלו לנקוט ביישובים הישראליים בעקבות תקיפות המסתננים . עם ואת בהחלט ייתכן כי התחמשותם של המסתננים הכלכליים נובעת משינוי המגמה הכללית . שינוי זה הוביל למוטיבציה של האוכלוסייה לנקום ולעלייה בכמות ההסתננות החבלנית . בני מוריס , מלחמות הגבול , עמ' . 70-64 לכן אחוז ההסתננות החבלנית צריך להיות גבוה יותר ממה שמציין מוריס ויש להכליל גם את המסתננים הכלכליים החמושים בהסתננות החבלנית . * ביילי מציין זאת בעיקר ביחס לארגון ההפגנות נגד הצטרפות ירדנית אפשרית לברית בגדר . אולם הסכום שאותו הוא מציין 144 ) אל ף דולר ) סביר להניח , לאור המידע הקיים במסמכי המודיעין הירדני , שימש...  אל הספר
כרמל