2. מטרות ההסתננות

ההסתננות לישראל והחדירה אליה למטרות גנבה , חבלה והרג לא החלו ביוזמה ממשלתית מאורגנת . זו הייתה תופעת מחאה המסתמנת כמעט מאליה מיד עם שוך קרבות מלחמת . 1948 קווי שביתת הנשק בארץ ישראל ( הבלתי מסומנים בשל התנגדות ממשלות ערב להנצחת המצב ) ואוכלוסייה ערבית גדולה הכוללת בתוכה פליטים רבים ( יותר מ 400 אלף פליטים בגדה המערבית וברצועת עזה ) הזינו את ההסתננות לצורותיה . ההסתננות הייתה למטרות גנבה , ביקורי משפחה , הוצאת נכסים שנשארו מאחור בעת הבריחה , קיצור דרך בתנועה בין מדינות ערב ( בעיקר בין ירדן למצרים ) ובתוך כך גם ביטוי לשאיפות נקם " . המשותף לכל סוגי ההסתננות שתוארו הוא חוסר השלמה של אוכלוסיית ערביי ארץ ישראל עם תוצאות מלחמת . 1948 . 1 הסתננות מסיבות כלכליות - חלק גדול מאוכלוסיית הפליטים ברצועת עזה המצרית ובגדה המערבית הירדנית ניסו לחזור ולקצור את התבואה שאותה השאירו בשעת המנוסה . חלק מהכפרים שלאורך קווי שביתת הנשק נחצו , כגון ברטעה ובאקה , או נשארו בתחום הגדה הירדנית , כגון זיתא חסאן ובתיר , אך חלק משדות הכפרים נשאר בצד הישראלי של שביתת הנשק . כך הדבר גם בקרב הפליטים שהיגרו לבית חנון ולג...  אל הספר
כרמל