7. הצגת נושא המחקר

ניתוח תגובות הפלסטינים לפעולות הגמול הישראליות הוא בעייתי , שכן אין אפשרות לערוך מחקרי שדה בקרב האוכלוסייה הערבית שהייתה בגדה המערבית הירדנית וברצועת עזה המצרית . כמו כן , קשה למצוא תיעוד המראה את תגובות האזרח הפשוט לפעולות הגמול הישראליות בעומק השטח של המדינה הערבית , כפי שאראה להלן . א . הרכב האוכלוסייה האוכלוסייה הערבית בגדה המערבית הירדנית וברצועת עזה המצרית ניתנת למיון בכמה חלוקות אפשריות . החלוקות העיקריות שבהן בחרתי הן שתיים ן . 1 חלוקה פוליטית , לפי מידת התמיכה במשטר וההשקפות הלאומיות הנפוצות בקרב חוגים פוליטיים שונים . . 2 חלוקה לפי סטטוס חברתי שנקבע בהתאם לעיסוק המקצועי ולאזור המגורים - עיר , כפר ומחנה פליטים . בגדה המערבית הירדנית ניתן לאבחן , לפי הנטייה הפוליטית , שתי קבוצות עיקריות בקרב האוכלוסייה הערבית פלסטינית . קבוצה אחת תמכה באיחוד הגדות , בירדניזציה של הזהות הפלסטינית ובמשטר ההאשמי ; וקבוצה אחרת התנגדה לאיחוד שתי הגדות והתנגדה למשטר . קבוצה זו רצתה להבליט את הזהות הפלסטינית ולהפרידה מהוהות הירדנית . תומכי המשטר ההאשמי : קבוצות אלו של תומכים באו בעיקר מקרב המשפחות המי...  אל הספר
כרמל