6. היקף הפעילות ההתקפית הישראלית

במהלך השנים 1956-1949 בוצעו 85 פעולות גמול ישראליות , מתוכן 38 הוגדרו בידי גורמי צה"ל בהצלחות . כלומר , הפעולות עמדו במשימה שהוגדרה לכוח המבצע - פיצוץ בתים ומפקדות וגרימת נפגעים בקרב הצד הירדני או המצרי . 41 פעולות הוערכו ככישלונות גמורים בידי הצד הישראלי ו 6 הוערכו בהצלחות חלקיות . חוקרים רבים , ובתוכם בני מוריס , מתייחסים למכלול הפעילות 77 דוד טל , תפיסת הביטחון השוטף של ישראל , מקורותיה והתפתחותה , עמ' . 38 78 בני מוריס , מלחמות הגבול , עמ' , 154-151 נותן דגש על מיקוש ועל מלכודים שנעשו סביב היישובים כדי למנוע הסתננות . דוד טל , תפיסת הביטחון השוטף של ישראל , מקורותיה והתפתחותה , עמ' , 73-70 , 39-32 מדבר על הקמת חיל הספר והכישלון בהפעלתו , על תפיסת מרכיבי הביטחון שסביב היישובים ועוד . 79 בארכיונים השונים של האו"ם , של מחלקת המדינה בארצות הברית ושל משרד החוץ הבריטי ישנן דוגמאות רבות למכתבי מחאה מסוג זה . 80 הנתונים לקוחים מתוך יהודה ואלך , לא על מגש של כסף : תולדות מדינת ישראל מראשית ההתיישבות ועד עידן השלום ( ירושלים , , ( 2000 עמ' . 69 הצבאית הישראלית לאורך קווי שביתת הנשק . בספרו ...  אל הספר
כרמל