4. המצב הכלכלי של ערביי הגדה והרצועה

אוכלוסיית הפליטים שנוספה בגדה המערבית וברצועת עזה הובילה להשלכות כלכליות קשות . אוכלוסיית ירדן הכפילה את עצמה בעקבות סיפוח הגדה המערבית , כאשר שליש מהאוכלוסייה היו פליטים הפזורים ב 25 מחנות פליטים בגדה המערבית ובעוד חמישה מחנות שהתפתחו בגדה המזרחית . תוצאות מלחמת 1948 היו משבר כלכלי עמוק . משבר זה נבע בין היתר מניתוקה של ירדן מנמלי החוף בישראל . הנפגעים העיקריים היו האוכלוסייה הפלסטינית שישבה בעיקר במחנות הפליטים , שם היה שיעור אבטלה גבוה , וכן תושבי כפרי התפר 62 בגדה המערבית שאיבדו את שדותיהם שמעבר לקווי שביתת הנשק . הנציגים הירדנים בוועדות שביתות הנשק שבו וטענו כי אין בקווי הפסקת האש סיבה להפקיע את זכותם של החקלאים הערבים לעבד את שדותיהם מעבר לקווי הפסקת האש . מעבר לנזקים שנגרמו לחקלאים בכפרי התפר , נגרמו גם נזקים נלווים לסוחרים ולבעלי נכסים שגרו באזורים העירוניים של הגדה . היטיב לתאר זאת ח'ליל טוטאח , סופר פלסטיני אמריקני שביקר במזרח התיכון ב 1952 והעלה את ' אלדפאע , 9 בינואר . 1952 60 פלסטין , 5 בינואר . 1952 61 אלמצרי , 15 ביולי , 1952 מתאר את דיוני ועדות אנקרה , איסטנבול ואתונה...  אל הספר
כרמל