הקדמה

רקע ב 29 בנובמבר 1947 התקבלה בעצרת האו"ם החלטה 181 המצדדת בחלוקת שטח המנדט הבריטי פלסטינה ארץ ישראל לשלושה אזורים . הראשון - מדינה יהודית הכוללת את מרבית הנגב , את השרון , את מישור החוף הצפוני ( מתל אביב ועד חיפה ) ואת הגליל המזרחי . השני - מדינה ערבית הכוללת את יהודה ושומרון , את מישור החוף הדרומי וחולות חלוצה , את אזור נצרת ואת הגליל המערבי וחופו . השלישי - אזור בינלאומי - ירושלים תקבל מעמד נפרד לאור קדושתה וחשיבותה לשני העמים . למרות ההצלחה של צה"ל להשתלט על שטחים נוספים מעבר למה שהוקצה למדינה היהודית בתוכנית החלוקה , הגבולות שנוצרו לאחר מלחמת השחרור הישראלית עדיין היו מפותלים ושכירים . יתר על כן , במקרים מסוימים ( בייחוד באזור המשולש הקטן ) הם אף חצו כפרים שלמים , ובתוכם באקה אלע'רביה , באקה אלשרקיה וברטעה . מלחמת השחרור הישראלית הייתה נקודת מפנה בהיסטוריה הפוליטית והמדינית של ערביי ארץ ישראל . תוצאות המלחמה הובילו לחורבנם של כ 500 כפרים ערביים 1 ול 800-700 אלף פליטים פלסטינים שנעקרו מבתיהם . האוכלוסייה הפלסטינית שנשארה באדמת ארץ ישראל המנדטורית התחלקה לשלושה אזורים גיאוגרפיים :...  אל הספר
כרמל