רשימת הקיצורים

אג"מ - אגף המבצעים א"צ - ארכיון צה"ל ג"מ - גנזך המדינה הגמ"ר- הגנה מרחבית מה"ל-משמר לאומי מת"ם - מחלקה לתפקידים מיוחדים ( משטרת ישראל ) ססו"ת - סוכנות הסיוע והתעסוקה של האו"ם FO - Foreign Office NA - National Archives PRO - Public Record Office RG - Record Group UNA - United Nations Archives  אל הספר
כרמל