תוכן העניינים

רשימת הקיצורים 7 שלמי תודה 9 הקדמה 11 פרק א . הפלסטינים אחרי מלחמת 15 1948 1 . השפעותיה של מלחמת פלסטין על החברה הפלסטינית 15 2 . התפתחות בעיית הפליטים 27 3 . יישוב הפליטים 30 . 4 המצב הכלכלי של ערביי הגדה והרצועה 33 5 . ההתמודדות הישראלית עם פעולות המסתננים 36 6 . היקף הפעילות ההתקפית הישראלית 37 7 . הצגת נושא המחקר 40 8 . ניתוח הספרות הפלסטינית לאחר המלחמה 44 סיכום פרק א 51 פרק ב : ההסתננות : מאבק האוכלוסייה הפלסטינית 53 ......... ההסתננות 55 . 2 מטרות ההסתננות 59 . 3 אפיון ההסתננות מהגדה המערבית , 63 1956-1949 א . ההסתננות מהגדה המערבית מ 1949 עד אוקטובר 1953 ( עד פעולת קביה ) 63 ב . ההסתננות מהגדה המערבית מאוקטובר 1953 עד מרס 1955 ( מפעולת קביה עד הדחת גלאב ) 68 ג . ההסתננות מהגדה המערבית ממרס 1955 עד אוקטובר 1956 ( מהדחת גלאב עד מבצע קדש ) 79 . 4 אפיון ההסתננות מרצועת עזה , 81 1956-1949 א . ההסתננות מרצועת עזה מ 1949 עד אוגוסט 1953 ( עד פעולת 81 ( 'אלבריג ב . ההסתננות מרצועת עזה מאוגוסט 1953 עד מרס 1955 ( מפעולת אלבריג' עד פעולת עזה ) 86 ג . ההסתננות מרצועת עזה ממרס 1955 עד אוקט...  אל הספר
כרמל