הפלסטינים מהנכבה לפדאאיון 1956-1949

שאול ברסל שאול ברטל הפלסטינים מהנכבה לפדאאיון 1956-1949 שאול ברטל הפלסטינים מהנכבה לפדאאיון 1956-1949 כרמל ירושלים Shaul Bartal The Palestinians from the Naqba to Feddayun 1949-1956  אל הספר
כרמל