רשימה ביבליוגרפית

עתונות המחתרת מוגשת כפי שהיא מצויה בארכיונים . העתונות של הציבור הדתי ? במדור עתונות , להלן . מקורות ראשוניים ארכיון הרב בר אילן באונייברסיטת בר אילן : 32—7 מכתבים לשנים תרצ"ח — תש"ח . א ר כ יז ן צו ה " ל — א " צ — מערכות . ( 1948—1939 ) ארכיון ציוני מרכזי ( אצ"מ ) — דיוני ההנהלה הציונית כרכים — J 1 / 7238 פרוטוקולים של הועד הלאומי מליאה 1938 וכנוס ישובי . 10 . 7 . 38 j 1 / 7240 פרוטוקולים של הועד הלאומי . 18 . 2 . 46—4 . 10 . 44 ועה"פ המצומצם , 85 / 316 — 9 . 5 . 51 ועה"פ המצומצם . S 5 / 350 תיקי מימון . S 51 / 191 , 192 , 193 , 245 ארכיון רבנות ר א ש'י ת — ה ר יב ה ר צ ו ג ( א ר " ר ) , 45 , 43 , 42 , 41 — , 48 , 46 תיק ארגונים פורשים . ארכיון ת ו ל ד ז ת ההגנה — א ת " ה — א . פ . — 1 / 4344 הרב באיר בר אילן . — 1 / 4346 ד"ר א' ברט . חטיבה : 17 דתיים . "הגנה"ב כולל עדויות אישיות . פרסומי ה"הגנה" כוללים : חוברות קטנות , כרוזי ( met- ה"חומה" , ( 1948—1940 ) עובדות וסיכומים 22 / 3 , 22 / 3 , 22 / 2 ( 1945 ) א , 23 / 3 ב שידורי ' קול ישראל . ( 1947—1940 ) ארכיון תנועת העבודה — א"ע — חטיב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן