נספחים

דוגמאות למקורות של המחתרות ושל הציבור הדתי המראות התייחסותם לפרשנות ההיסטוריה ולמסורת יהודית , בהקשר לפעילות המחתרות : א . "הגנה" ופל מ "ו ! ערכים שיש לקדש עד כדי מסירת נפש בדורנו — אנו המכבים ב . א צ " ל " מוסר" הצבועים מול מוסר הנביאים האות מרומא : יהודה היא בלתי מנוצחת ( האות מרומא ) ג . ל ח " י מי שאמר "לא תרצח" אמר "מחה תמחה" ( זמן מתן תורה ואחריו ) בשם נס החשמונאים ולא בשם בר כוכבא ( על הנסים , על הגבורות ועל הפורקן . ( ד . ה צ י ו נ ו ת ה ד ת י ת : "המזרחי" מלחמה לנו בשלטון בלתי חוקי ( במערכה ) זמורת זר בכרמנו ה . הציבור הלא ציוני : "אגודת ישראל" אסור לנו לעלות בחומה , לדחוק את הקץ ולמרוד באומות העולם ( מבית ומחוץ ) ו . "פועלי אגודת ישראל" היום מפריחים מחדש סיסמאות לוחמי ירושלים ( ובחרת בחיים ) ז . "נטורי קר תא" כרוז נגד "כופר הישוב" ( מכתב גלוי להיהדות החרדית ) א . " הגבה" ופלמ" ח ערכים שיש לקדש עד כדי מסירת הנפש * בנתיב חיסורים הממושך והנפתל של דברי ימינו נחלנו כמה ערכים , וכמה מהם למדנו לקדש עד כדי מסירת נפש . משבאה הפסקת נופש קצרה , שבה נדמה היה כי ימי ענינו ומרודינו חלפו ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן