הערות

התנגדות לחול , ולשלטון במחשבה ה 9 וליטית היהודית דברי ישעיהו ליבוביץ מובאים בדז סגרה , המחשבה המדינית היהודית ופוליטיקה בת זמננו ( אוניברסיטת בר אילן , הסדנא ברעיון הברית ומסורת המדינית היהודית , תש"מ , ( עמ' . 5 שם , עמ' . 11 ראה גם מאמרים המבטאים רעיון דומה : Hans Kohn , Die Poli- tische Idee des Judentums ( Munich , 1924 ) pp . 20-57 ; Bernard Susser and Eliezer Don-Yehiya , 'Prolegomena to the Study of Jewish Political Theory' , Daniel J . Elazar ( ed . ) , Kinship and Consent — The Jewish Political Tradition ( Bar-Ilan University Workshop in the . Consent Idea and the Jewish Political Tradition , 1980 ) במסגרת סדרה זו מתפרסמים מחקרים בתולדות המחשבה הפוליטית היהודית מתוך דגש על היבט הברית . Robert A . Dahl , Modern Political Analysis ( Englewood Cllifs , 1963 ) . pp . 6 , 10 ר' יוסף אלבו ( 1444—0 . 1380 ) פילוסוף יהודי בספרד . ספרו , "ספר , "העיקרים היה מקובל אף בתקופות מאוחרות וזכה לשני פרושים מסורתיים במאה ה 16 ובמאה ה . 17 רבינו משה בו מיימון ( הרמב"ם , ( מורה נבוכים , ר' יהוד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן