בעיית ההמשכיות

מחתרות , "הגנה"ה האצ"ל והלח"י לא פעלו בחלל ריק מבחינה אידיאולוגית , והן היו קשורות לתנועות ולמפלגות ותיקות מהן . דוקא בבואנו לבחון את עמדותיהן , ואת המשותף להן , עלינו לזכור זאת . אף שהזיהוי בין התנועות למחתרות לא היה מוחלט , אפשר לשרטט חלוקה גסה ולומר שה"הגנה" היתה מושפעת בעיקר מתנועת העבודה , והאצ"ל והלח"י היו מושפעים , במידה זו או אחרת , מן התנועה הרביזיוניסטית . הקשר בין ה"הגנה" לתנועת העבודה הוא ההדוק מכולם , ויש בו יותר מהשפעה ומחינוך גרידא של תנועה ותיקה על קבוצת צעירים המתארגנת לצורך מעשי של הגנה , אף שאין להפחית בערכה של זו — ברל כצנלסון ויצחק טבנקין , מן החשובים שבמפלגותיהם היו גם מהחשובים שבמחנכי ה"הגנה" ומטווי מחשבתה . אך מעבר להשפעה ולחינוך , היתה ה"הגנה" חלק מתנועת העבודה הן מבחינת אנשיה , והן מבחינה פוליטית , היא קמה תחת חסותה של "אחדות העבודה" ואנשי המפתח שלה נקלטו בהנהגה הפוליטית החשובה של התנועה . הכרתה העקרונית של ה"הגנה" במוסדות הישוב , ותפקידן הקרדינלי של מפלגות העובדים במערכת זו , אף חיזקו את הקשר . עם זאת , אין לטעות — ה"חגנה" נותרה תנועה העומדת בפני עצמה , ובעלת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן