הקדמה

הכלל של "דינא דמלכותא דינא" היווה במשך דורות את היסוד ההלכתי לקבלת חוקי השלטון הלא יהודי . אולם , עקרון הציות הוגבל , כך שהלכה למעשה ההכרה בשלטון הלא יהודי היתה מצומצמת למדי . לאמור , המסורת הפוליטית היוותה בסיס לגישה צייתנית מחד גיסא , אך פתחה פתח לאי הכרה בחוקים , במקרים כשתנאי יסוד מסויימים לא נתמלאו , מאידך גיסא . גם המחתרות היהודיות בתקופת המנדט המשיכו להתלבט בבעיית הציות למוסדות שלטוניים , הן של הנהגת הישוב והן של ממשלת המנדט . הלגיטימיות של השלטון הבריטי בארץ ישראל היתה אחת מנקודות המחלוקת בין ההגנה לבין האצ"ל והלח"י . שלוש התנועות , אשר ראו את עצמן ממשיכות נאמנות של המסורת הפוליטית היהודית , נקטו אמצעים שונים , כגון ציטוט קטעי תפילה , פסוקים , הלכות והסתמכות על פרשיות בתולדות ישראל , כדי לשכנע את הציבור הרחב וחברי השורה בצדקת דרכן . הפנייה למקורות היהודיים היתה חלק מנסיון ליצור מיתוס של מחשבה פוליטית , שיעמוד לשרות המחתרת . במרי ומסורת מנתחת המחברת בדרך מקורית את הקו המשותף ואת המאמץ הרב שהושקע על ידי התנועות השונות בהנחלת המיתוס — בטכסים , בסמלים , בכתב ובעל פה . בצדק מודגש בס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן