מרי ומסורת

המחקר שלפנינו בוחן את קבילותה של טענת תנועות המחתרתההגנה , האצ"ל להלח"י , כי דרר התנגדותו לשלטון הבריטי בתמכת על ידי המסורת היהודית . באור זה מתוארת כאן פרשנותן » ת ההיסטוריה היהודית כמיתוס המאשר את עמדתן הפוליטית . המחברת מנתחת בדרך מקורית את הקר המשותף ואת המאמץ הרב שהושקע על ידי התנועות השונות בהנחלת המיתוס ; וכמו כן מדגישה ומבהירה כי הרלבנטיות למסורת היתה פוליטית בלבד , תוך דחיית המשמעות הדתית וההלכתית . המהברת , הילדה שצברגר , מלמדת במחלקה להיסטוריה כללית באוניברסיטת בר אילן , המכרז לחקר מחתרות ע"ש מנחם בגיז חוקר את תופעות המחתרות כגורם כדיי אומרת , מניעיהן וסיבותיהן , מתחקה אחר דרכי י אירגובן ופעילותן של מחתרות וזיקתו למרמים שמחוץ להן . דמכון מעודד מחקרים השוואתיים בין התפתחויות לגילויים של מחתרות שפעלו בתקופות שונות בנסיבות דרמות * מרי ומסורת בארץ ישראל בתקופת המנדט  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן