א. מפני מה המוציא מחברו עליו הראיה

בפרקים על טענות בעלי הדין ועל עדותם של עדים כבר נתבאר , שאם הראיות שיש לבעלי הדין שוות והן מכחישות זו את זו , הריהן מבטלות זו את זו . לזה עדים כשרים ולזה עדים כשרים , והעדים מכחישים זה את זה ; לזה טענות נאמנות ולזה טענות נאמנות , והן מכחישות זו את זו ; לזה אין ראיות כלל ואף אינו נאמן בטענותיו ולזה אין ראיות כלל ואינו נאמן בטענותיו , זוכה הנתבע המוחזק ומפסיד התובע הרוצה להוציא מידו , ומתקיים המצב כמו שהוא עתה בלי שינוי , משום ש"המוציא מחברו עליו . "הראיה מפני מה זוכה הנתבע המוחזק ומפסיד התובע המוציא , אף על פי ששניהם שווים בראיותיהם ובטענותיהם ? משום אומדן על פי הרוב . על פי רוב המצב במציאות כמו שהוא , הוא המצב שצריך להיות על פי הדין , וכל הטוען נגד המצב במציאות עתה ורוצה לשנותו , על פי רוב אין טענתו על פי הדין , ומיעוט של טענות בלבד הן על פי הדין . הלכך , אם אין לתובע המוציא ראיה שכוחה רב מאומדן הרוב , דינו להפסיד . אילו היה מקום או עניין שבו המצב במציאות על פי רוב היה נגד הדין , לא היה מן הצדק לומר : המוציא מחברו עליו הראיה , ולא aa הדין כן , שהרי רובם של התובעים היו תובעים בדין . במצ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן