ג. דרגות באפשרות השוואת עדויות

השוואת כל העובדות והפרטים של מעשה ששני עדים מעידים עליו , נעשית שלמה כששני העדים ראו את המעשה במקום אחד ובזמן אחד , וכל דבריהם ניתנים להשוואה . אבל כשלא ראו את המעשה ממקום אחד אלא משני מקומות שונים , או שלא ראו את המעשה בזמן אחד אלא בזה אחר זה , אי אפשר להשוות את כל הפרטים שהעידו עליהם , שכן יש עובדות ופרטים שזה ראה במקומו ובשעתו וחברו לא ראה , ויש שחברו ראה ממקומו ובשעתו והוא לא ראה . לפיכך יש מי שסבור , ששני עדים מצטרפים וכשרים רק אם ראו שניהם יחד את המעשה ממקום אחד ובשעה אחת , ויש מי שסבור , שהם כשרים גם כשראו את המעשה משני מקומות שונים , ודי בכד שראו את המעשה בשעה אחת , שכן יש די עובדות ופרטים בעדותם שניתנים להשוואה אפילו אם ראו את המעשה בשעה אחת ממקומות שונים . ויש עוד דעה , שאפילו ראו שני העדים את המעשה בזמנים שונים , בזה אחר זה , עדותם כשרה והם מצטרפים , לפי שיש עדיין די פרטים שניתנים להשוואה כדי לבדוק את נאמנותם ואמיתות דבריהם . ולפיכך , אפילו בזה אחר זה יהיה העד ירא לשקר וידקדק בדבריו , מחשש שיתגלה שקרו וטעותו על ידי ההשוואה שישוו את דבריו לדברי העד השני שראה את המעשה אחריו . ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן