א. מיני החקירות שחוקרים את העדים

סתם אדם מן היישוב כשר לעדות לפי שבדרך כלל הוא אומר אמת , לבד מפעמים יחידות . אבל הוא אומר אמת רק אם הוא מגיד את עדותו בדרך מסוימת , אם הוא מגיד את העובדות בדיוק מספיק של פרטים , ואם יש עליו איום והוא ירא שאם יתגלה שהגיד שקר הוא ייענש . פסולי עדות שנתבארו למעלה בשער השני , אינם מגידים אמת אפילו כשיעידו לפי שלושת הדרכים הללו . משום שסתם אדם נאמן , לפי שאומרים על פי כל בני האדם הבינונים שהוא אומר תמיד אמת , לבד מפעמים יחידות , מובא בתלמוד הכתוב מן הנביא צפניה ( ג , יג ) ו "שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו . "כזב אמנם גם נכרים , בינם לבין עצמם ובבתי דיניהם , אומרים אמת , כשאר בני אדם מן היישוב , ומעידים כדרך שכל בני אדם מעידים , אבל ביחסיהם עם בני אומה אחרת או בני אמונה אחרת נוהגים בני אדם לשקר ולהטעות , ומכל מקום מיעוט ניכר מהם עושים כן . הלכך מובא בתלמוד הכתוב מתחלים ( קמד , ח : ( "אשר פיהם דבר שוא וימינם ימין . "שקר ובענייני יהודים אין הנכרים נאמנים , כמו שנתבאר למעלה בפרק העשירי . כדי שהעדים הנאמנים יאמרו אמת , צריכים הם , ראשית , לעמוד בחקירות ובדרישות ובבדיקות . שנית , צריכים הם ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן