ג. נאמנות החתן בחזקה

העניין השלישי שמבאר את החזקה , שהיא דרך בני אדם במנהגם במציאות ידועה , ועל פי חזקה זו אומדים את אמיתות טענת בעלי הדין , הוא עניין תביעת הכתובה מן הבעל המגרש את אשתו משום עילה שמחמתה היא מפסידה את כתובתה . כבר הובא למעלה בפרק האהד עשר פירושו של ר' יוסף אבן מגאש , שיש בעניין זה שלוש הלכות . הראשונה , טענת "פתח פתוח" של הבעל לאחר בעילה ראשונה . הבעל נאמן בטענתו משום החזקה "אין אדם טורח בסעודה . "ומפסידה אבל האשה אינה נאמנת , שכן במציאות הידועה לנו , הכוללת את השכמתו של הבעל לבית דין בטענה שלא מצא לה בתולים , אומדים שטענתה אינה לפי דרך הנשים במציאות זו , ואין לה חזקה , והיא משקרת . ההלכה השנייה , טענת "פתח פתוח" של הבעל לאחר כמה בעילות . אין הבעל נאמן בטענתו ואין לו חזקה , לפי שלא נהג כדרך בני אדם , ולא השכים מיד לבית דין לטעון לאחר בעילה ראשונה . ואילו האשה נאמנת בטענה "לא היו דברים , "מעולם ונוטלת כתובתה . ההלכה השלישית , האשה מודה לטענת "פתח פתוח" של הבעל , אבל טוענת שנאנסה לאחר שנתארסה לו . נמצא , שטענתו היא שמא , שהרי אינו יודע אימתי אבדו בתוליה , ואילו טענתה ברי . לפיכך היא נאמנת והו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן