א. דרישה וחקירה של עדים

הדבר הרא טון שהעדים צריכים לעמוד בו כדי שיהיו נאמנים , הוא החקירה והדרישה והבדיקה . ראשית , יש לחקור את העדים על הזמן והמקום של המעשה . אם אין העדים יודעים את הזמן והמקום שאירע בו המעשה שראו , או שהעדים טועים בהם , או משקרים בהם , עדותם פסולה . שאלות אלה נקראות : חקירה . 0 יש חשיבות מיוחדת לידיעת האמת על זמן המעשה ומקומו , כדי שיהיה אפשר להזים את העדים , כמו שיתבאר למטה . שנית , יש לשאול את העדים על פרטי העובדות שבגוף המעשה , שהן פרטים שבלעדיהם אין המעשה יכול להתקיים , ואי אפשר לידע שהמעשה נעשה . אם אין העדים יודעים פרט מן הפרטים הללו , או שהם טועים ומשקרים בהם , עדותם פסולה . כגון , העידו העדים שאדם חילל שבת , שואלים אותם : איזו מלאכה עשה והיאך עשה . ושאלות אלה נקראות דרישה . שלישית , יש לשאול את העדים על פרטי העובדות של המעשה שאינם מגוף המעשה ואינם נצרכים לקיומו של המעשה , וגם בלי ידיעת פרטים אלה אפשר לידע שהמעשה נעשה , אבל רוב בני אדם שרואים את המעשה , שמים את לבם אליהם . ואם אין העדים יודעים פרטים אלה , עדיין עדותם כשרה , אבל אם טעו בהם או שיקרו בהם , עדותם פסולה . כגון , העידו ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן