ה. אומדן נאמנות העדים

דיני הפסולים לעדות מגלים את טיבה ואת צביונה של האוכלוסייה בארץ . מהי המשפחה ומהו השבט ; מהי התעסקותם של בני אדם ; במה עוסקים בני אדם שאינם מן היישוב ובמה הם נאמנים ; במה עוסקות נשים ובמה עוסקים עבדים ונכרים הבאים במשא ומתן עם ישראל , וכיוצא באלה . שכן , לפי אומדן של נאמנות הקרובים ונטייתם להעיד שקר בענייני קרוביהם מתגלה מהו גודל המשפחה שחיה בצוותא , אם רחבה ורבה או קטנה ומועטת , וכמה היא הקרבה שגורמת לקרבת הדעת הפוסלת לעדות . לפי אומדן הנאמנות של העדים מתגלה אילו בני אדם עוסקים ביישובו של עולם , במשא ומתן , במלאכה ובדרך ארץ , ועושים מעשים טובים לבריות , ואילו בני אדם אינם עוסקים בכך ואינם מן היישוב , אלא הם עוברי עבירה קלי דעת שיעידו עדות שקר . אילו בני אדם הם מהוגנים בענייני ממונות ואינם מעידים שקר , אף על פי שהם רגילים לעבור עבירות אחרות ; ואילו מלאכות גורמות לבעליהן לעבור עבירות . באילו עניינים נאמנים הקטנים , הנשים והנכרים , לפי שהם בקיאים בהם מחמת רגילות להתעסק בהם , ולפיכך יש לידע במה הם מתעסקים , וכן כל כיוצא באלה . פסולי העדות שנזכרו כאן , אינם נאמנים ואי אפשר לידע מפיהם שהמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן