ד. שלוש אומדנות לשם גילוי האמת

נמצאנו למדים ממה שנתבאר עד כאן , שאדם הרוצה לידע אם מעשה ששמע הוא אמת , יש לו להחליט שלוש החלטות על פי אומדן כל בני אדם וכל המעשים הדומים למעשה ששמע ולמגיד המעשה . שתיים מן ההחלטות על פי אומדן נוגעות לדרך ולאמצעים שבהם המעשה בא לידיעתו , והשלישית נוגעת למסקנות ולתוצאות שהשומע יכול להסיק מן העובדות שהוא יודע עתה , ושהוא בטוח מעתה שהן אמת , ולפיכך גם המסקנות והתוצאות הן אמת והוא יכול לסמוך עליהן למעשה . החלטה ראשונה הוא יחליט לפי אומדן , אם מגיד המעשה הוא ממין בני האדם שמיעוט ניכר מהם אינם אומרים אמת , בין משום שהם נוהגים לטעות ובין משום שהם רגילים לשקר . החלטה שנייה הוא יחליט , לאחר שגילה שמגיד המעשה הוא מאותם בני אדם שהם נאמנים וכולם אומרים אמת , אם מתוך פרטי המעשה עולה שהמעשה אמת ומה ששמע ראוי לסמוך עליו למעשה . החלטה שלישית יחליט , אם הוא יכול להסיק מן המעשה ששמע מסקנות ועובדות אחרות שהוא רוצה לסמוך על אמיתותן . כל שלוש ההחלטות יחליט אדם על פי אומדן של כל בני האדם וכל המעשים , מלבד יחידים , ולא על פי רובם בלבד . לצורך ההחלטה הראשונה על נאמנות מגיד המעשה , שוקל השומע אם המגיד הוא מאל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן