בתי־הדין בימי התלמוד

שלום אלבק שלום אלבק בתי הדין בימי התלמוד בתי הדין בימי התלמוד מאת שלום אל בק הוצאת אוניברסיטת בר אילן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן